دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

برگزیده کتاب ها

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده
1 بازی های فعال برای کودکان دکتر سارا کشکر
2 انتشار کتاب نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی دکتر سارا کشکر
3 انتشار کتاب مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی دکتر سارا کشکر
4 ساخت و کاربرد ابزارهای جمع آوری داده ها در مدیریت ورزشی Administrator
5 روش تحقیق در مدیریت ورزشی Administrator
6 روش شناسی نقد و بررسی کتاب Administrator
7 مبانی اجتماعی-فرهنگی ورزش Administrator
8 مهارت نوشتن Administrator
9 راهنماي پايان نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی) Administrator
10 ارتباطات عمومی در ورزش Administrator