دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

راهنمای پروپوزال و پایان نامه نویسی

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (6)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 46
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (6)

گام نهم در نوشتن پروپوزال روش شناسی تحقیق است. در این بخش محقق ضمن اشاره به نوع تحقيق، مراحل انجام آن شامل: ابزار گردآوري داده ها، روش گردآوري اطلاعات، جامعه آماري و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری،.....

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (5)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 11
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (5)

گام هشتم در نوشتن پروپوزال نگارش فرضیه ها یا سؤالات تحقیق است. در این بخش لازمست متناسب با ماهیت و محتوای تحقیقتان از فرضیه یا سؤال استفاده کنید. برای توضیح بیشتر به پست قبلی که در این رابطه نوشته ام با عنوان...

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (4)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 9
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (4)

گام پنجم در نوشتن پروپوزال نگارش اهمیت و ضرورت انجام تحقیق است. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق یکی از مهمترین بخشهای یک پروپوزال است. باید توضیح دهید که چرا تحقیق شما اهمیت دارد و در حال حاضر چرا انجام تحقیق شما ضرورت دارد. معمولا این بخش ....

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (3)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 21
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (3)

گام سوم در نوشتن پروپوزال نگارش مقدمه است. البته لازم به ذکر است که در فرمت پروپوزال بعضی دانشگاهها مقدمه  حذف شده است اما واقعیت این است که بخش مقدمه در یک پروپوزال بسیار اهمیت دارد. چون زمینه لازم برای ورود به بحث اصلی را .....

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (2)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 14
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (2)

گام اول در نوشتن هر پروپوزال وجود یک مسئله است. اگر مسئله نداشته باشید دلیلی برای انجام تحقیق و در نتیجه نوشتن پروپوزال نیست. پروپوزال برای این است که شما به مسئولین گروهتان بگویید که مسئله ای دارم و برای حل آن به این شکل .....

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (1)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 33
بدخوب 

نوشتن گام به گام یک پروپوزال (1)

یکی از مشکلات همیشگی دانشجویان نوشتن یک پروپوزال و ارائه آن به گروه مربوطه و اخذ مجوز شروع به کار یک پایان نامه یا رساله است. مراجعه دائمی دانشجویان به اینجانب و نیاز آنها به راهنمایی در این زمینه، موجب شد تا در اینجا، نحوه تنظیم یک پروپوزال ......